Kaj lahko storite sami, preden pokličete servis

Servis toplotne črpalke morda ni vedno nujen, zato preberite tri kratke nasvete za pogosta vprašanja, s katerimi boste morda situacijo rešili takoj.

1.

Toplotna črpalka ne deluje

Motnje v električnem omrežju lahko povzročijo začasne napake v delovanju toplotne črpalke. V tem primeru se lahko toplotna črpalka samodejno ustavi .

V tej situaciji izklopite toplotno črpalko in prekinite dovod električne energije do naprave (izklopite varovalke, ki napajajo toplotno črpalko) za 3 do 5 minut. Nato ponovno vklopite varovalke in toplotno črpalko, ter počakajte, da se toplotna črpalka ponovno samodejno zažene. V kolikor po opisanem postopku toplotna črpalka še vedno ne deluje in javlja napako, se obrnite na servis.

2.

Temperature ne morem nastaviti na nižjo vrednost

Logika krmilnika deluje tako, da dnevne temperature (Comfort setpoint) ne morete nastaviti nižje kot je nastavljena nočna temperatura (Reduced setpoint). Zato je potrebno v meniju najprej spustiti nočno temperaturo (Reduced setpoint) do željene vrednosti, šele nato lahko do te vrednosti spustite dnevno temperaturo (Comfort setpoint).

Priporočamo, da se držite priporočila, da razlika med dnevno temperaturo (Comfort setpoint) in nočno temperaturo (Reduced setpoint):

  • pri radiatorskem sistemu naj ne bo večja od 2°C (najboljše je enaka nastavitev dnevne (Comfort setpoint) in nočne temperature (Reduced setpoint)
  • pri talnemu ogrevanju naj bojo dnevna temperatura (Comfort setpoint) in nočna temperatura (Reduced setpoint) nastavljene na enako vrednost.

 

Opis postopka kako znižati nastavljeno temperaturo:

  • S pritiskom na tipko OK odprete meni
  • Z okroglim vrtljivim gumbom poiščite »Heating circuit 1« in potrdite z OK
  • Z okroglim vrtljivim gumbom poiščite »Reduced setpint« (programska vrstica 712) in potrdite z OK, da začne vrednost na zaslonu utripati. Z okroglim vrtljivim gumbom nastavite nižjo željeno temperaturo in potrdite z OK.
  • Nato z okroglim vrtljivim gumbom poiščite »Comfort setpint« (programska vrstica 710) in potrdite z OK, da začne vrednost na zaslonu utripati. Z okroglim vrtljivim gumbom nastavite nižjo željeno temperaturo in potrdite z OK.

3.

Na prikazovalniku je napis : error message, no function

Z napravo je vse v redu. Sporočilo javlja, da ni aktivna nobena funkcija napake (No function). Za več informacij si lahko preberete (in prenesete) navodila zu uporabo - Waterstage High Power.